התמודדות עם משברים והתמודדות עם אובדן – מרכז שדה לניהול משברים אישיים – עדית שדה – עידית שדה – Edith Sadeh

The Road To Happiness

path to happines

What is happiness? Where does my happiness lie? How can i find the road towards it?

I invite you to an experiential lecture, in which you’ll receive a toolkit for the contemplation of life, as well as ways to fulfill your own, true happiness, through deep contemplation of what you have.

Lecture Topics

  • What is the meaning of being happy?
  • Ways to fulfill my own, true happiness

Lecture Duration

90 minutes

Target Audience

Adults who wish to be happy