התמודדות עם משברים והתמודדות עם אובדן – מרכז שדה לניהול משברים אישיים – עדית שדה – עידית שדה – Edith Sadeh

The Power Of Colors In Our Circle Of Life

the power of colors

What energy do colors possess? How do they affect us? How can the energy of colors be used for healing?

I invite you to an experiential lecture, in which you’ll receive knowledge regarding the essence and significance of colors. Additionally, the lecture provides knowledge and the ability to optimally use colors in your everyday life and various situations.

נושאי ההרצאה:

  • Color as energy of life
  • Color as supersensual frequency
  • Color as cure for illness
  • Creation of harmonic environment through colors

Lecture Duration

90 minutes

Target Audience

Adults