התמודדות עם משברים והתמודדות עם אובדן – מרכז שדה לניהול משברים אישיים – עדית שדה – עידית שדה – Edith Sadeh

Sharon Rushinek

Dear Edith!
You are one great gift! During your treatment, I feel the knowledge, professionalism, confident touch and abundance you give and heap. Your treatment is not only about reflexology, but it is rather an overall, enveloping holistic experience – you literally accompany evolvement processes. To come to you is to indulge myself, and I recommend everyone to indulge themselves with a gift – you!!