התמודדות עם משברים והתמודדות עם אובדן – מרכז שדה לניהול משברים אישיים – עדית שדה – עידית שדה – Edith Sadeh

Contact Us

Would you like to sign up for a workshop or schedule a session? Do you have a question or an issue?
I’m always glad to hear from you. Please fill your information in the form and I’ll contact you as soon as possible, or dial +972-5206390045+

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.