Sadeh Natural Healthcare Center

אנה נווה-לדרמן

הגעתי לעידית מבלי לדעת באמת למה באתי רק ידעתי שאני רוצה לפגוש את האשה הזו .
ואכן- עברתי בשעתיים מסע עמוק ומשמעותי ביותר.
שילוב של מגע מופלא ומרפא עם תובנות עמוקות .עידית נותנת את כל כולה בזמן המפגש והתחושה באמת מופלאה ומרפאתץ
אני רוצה עוד!!! עוד!!!
באהבה
אנה